felso
A tanszékről
Hírek
 
 

Az angol nyelv és irodalom szakos tanári főiskolai szintű szakot 1990. szeptember 1-i hatállyal alapítottuk a Berzsenyi Dániel Főiskolán. Ez a szak az ugyanabban az évben alapított Angol Nyelv és Irodalom Tanszék keretében indult, mely után 1 évvel elkezdtük a 3 éves angol nyelvtanári programot. Ezzel párhuzamosan folyt a képzés esti tagozaton, 1998-tól pedig újabb diplomások számára távoktatási programot indítottunk.

 

A tanári programok elsődleges célja olyan tanárok képzése volt, akik biztos gyakorlati nyelvtudással, magas szintű nyelv- és irodalomtudományi ismeretekkel, az angol nyelvű országok vonatkozásában széleskörű történelmi, civilizációs és kulturális tájékozottsággal, a nyelvoktatáshoz szükséges pedagógiai, módszertani felkészültséggel, tudatossággal és készségekkel rendelkeznek.

Távoktatási program: A robbanásszerűen megnövekedett hallgatói létszám a tanszék által gondozott szakokon - 1990-ben csak 30, míg 2000-ben már több mint 600 hallgató - szükségessé tette az új "eurokompatibilis" minőségi, tanulásközpontú, rugalmas oktatási formák bevezetését. A tanszéki kutatási programok is támogatták és támogatják a távoktatási program bevezetését - 1998-ban - és fejlesztését. A bevezetés alapja az a hatástanulmány volt, melyet egyik kollégánk készített MEd tanulmányai során a British Council M.Ed. in TTELT programjának keretében.

M.A program: Folyamatos világbanki támogatással, hazai és nemzetközi szakértők bevonásával dolgoztuk ki egy posztgraduális alkalmazott nyelvészeti program tervezetét, és indítottuk be 1994 őszén. Egyedülálló eredményként könyvelhetjük el, hogy ezt a programot akkreditálta egy londoni egyetem mint ELT programot - mely a 3 éves egyszakos program alapjaira épített - 1995 december 4-én.

A Számítógéppel Segített Nyelvoktatás Az idegen nyelvi tanszékek '90-es években történt kialakításával a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola a nyelvtanárképzés terén egyedülálló képzési profilt alakított ki a CALL (Számítógéppel Segített Nyelvoktatás) bevezetésével. Mind a TEMPUS-támogatással létesült Számítógépes Nyelvoktatás Kelet-Európai Központja, mind pedig a PHARE és Világbanki támogatással kialakított számítástechnikai laborok jelentős szerepet játszottak az ezirányú fejlődésben.

A 2002-2003-as tanévtől kreditrendszerű képzés keretében folyik az oktatás, melynek támogatására Neptun rendszer működik.


2006. szeptemberétől bolognai rendszerű képzés keretében anglisztika szak indult. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Kutatási tevékenység

 

A tanszék a NYME-SEK BTK Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet része, melynek kutatási tevékenysége a filológiai tudományos munkától a társadalomtudományi kutatásokig sokoldalú aktivitást összegez. Tanszékünk kutatási témái közül a nyelvészeti - elméleti és alkalmazott - és pedagógia nyelvtani ku­tatások mellett kiemelkedő az irodalmi, ezen belül a modern és posztmodern, s a James Joyce irodalmi műhely. A tanszék oktatói tagjai a Magyar James Joyce Társaságnak. A James Joyce kutatás meghatározó műhellyé formálódott az elmúlt időszakban. Kiemelkedőek az éves nemzetközi konferenciák, s tevékenységüknek köszönhetően jelentős a nemzetközi kapcsolatok bővülése. 2000-től folyik kompetencia és kommunikáció kutatás a tanszéken, területei a kompetencia és kommunikációkutatás, ezen belül az interkulturális és a nem verbális kommunikáció kutatása. Az alternatív tanulásmódszertani program meghatározó témája a tanulói autonómia, melynek hátterét az önálló tanulási és távoktatási programjaink adják. A program 1995-ben indult a College of St. Mark and St John (Plymouth) MEd program keretében, s vált meghatározóvá a tanszéken az elmúlt évtizedben.

 

 

Infrastruktúra

 

Infrastruktúránk országos és nemzetközi szinten is jó. Az Anglisztika tanszék a "D" épületben található a város barokk terén, mely 1990 óta szolgál oktatási célokat. Oktatói szobái és tantermei jól felszereltek. Az idegen nyelvi könyvtár mellett helyet ad a Nyugat-dunántúli Regionális Angol tanári Információs Központnak és Könyvtárnak (RC), melyet a British Council mellett a főiskola finanszíroz.

A British Council által alapított angoltanári információs központok és könyvtárak az egész világot behálózzák. Magyarországon a BDF-en 1994. február 4-én nyílt meg másodikként egy olyan központ, mely egyedi modellként - az idegen nyelvi könyvtárral egybeolvasztva, de mégis elkülönítve - működik, és mint nyitott vizsgaközpont szolgálja az egész nyugat-dunántúli régió angol szakosai mellett az angol nyelv, irodalom s kultúra iránt érdeklődőket és a Cambridge-nyelvvizsgákat letenni szándékozókat. Az idegen nyelvi könyvtárban mintegy 26.000 kötet szolgálja angol szakosok képzését, ezáltal a BDF-en működik az egyik legnagyobb angol szakkönyvtár.

Oldaltérkép Kapcsolat